Sisäilmatutkimus

Hometutkimukset sisäilmasta

Sisäilmanäyte andersein-keräimellä 550€

 • Yksi sisäilmanäyte, laboratotiotutkimus ja raportti + laboratorion analyysi
 • Lisäilmanäyte 380 € / kpl
 • Useammat näytteet tarjouksen mukaan

Epäillessäsi sisäilmassa olevan epäpuhtauksia (homeitiöitä) tai rakenteissa on näkyvää mikrobikasvustoa. Suoritamme sisäilman mittauksia ja rakennenäytteiden ottoa, joista tuotamme asiantuntija analyysin. Jatkotoimenpiteiden kohdistus on helpompaa tehtyjen tutkimusten jälkeen.

Rewar Oy - Hometutkimukset sisäilmasta

Sisäilman tutkiminen lyhyesti:

Sisäilmanäytteen ottaminen

 • Näytteen ottaminen kohteessa kestää noin 40 minuuttia.
 • Varsinainen tutkimus tehdään laboratoriossa.
 • Teemme näytteiden ottoa arkipäivisin
 • Näytteiden analysointi kestää laboratoriossa 14-21 päivää.

Näytteistä analysoidaan

 • bakteerit, aktinomykeetit
 • sieni-itiöiden määrä
 • sieni-itiöiden sukumääristys
Rewar Oy Sisäilmanäyte analysoidaan
Sisäilmanäyte analysoidaan

Homevaurioiden tutkimukset rakenteista

Rakennusmateriaalinäytteiden tutkimus 550 €

 • Yhden näytteen keräys ja analysointi laboratoriossa
 • Lisänäyte 320 € / kpl

Laskemme tarjouksia myös kohde kohtaisesti, kysy asiakaspalvelusta tarkemmin.

Hinnat sisältävät alv 24%

Näytteemme tutkitaan testauslaboratoriossa, jonka tutkimuksen tuloksena saadaan selvyys mahdollisesti terveydelle haitallisista mikrobeista ja niiden määrästä. Tutkimuksissa käytämme asiantuntevaa yhteistyölaboratoriota.

Teemme näytteenottoa myös joustavasti ja asiakkaalle sopivaan ajankohtaan, aamulla aikaisin tai työpäivän jälkeen.

Rewar Oy - hometutkimus rakenteista

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje

Pykälän 2 momentissa säädetään, että mikrobihaitta voidaan todeta myös Andersen 6- vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen ja mikroskopoimalla tehdyn analyysin avulla.

Yksinomaan ilmanäytteiden tavanomaisten tulosten perusteella ei voida sulkea pois rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta, eikä sisäilmanäytteitä voida siten käyttää osoittamaan tutkittavan tilan olevan kunnossa.

Jos ilmanäytteitä analysoidaan ja mikrobipitoisuudet ja -lajisto viittaavat epätavanomaiseen lähteeseen, tulee lisäksi löytyä myös muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä, kuten homeen hajua, näkyviä vauriojälkiä, rakenteiden sisällä todettuja kosteusvaurioita taikka rakennusmateriaaleista tai pinnoilta otettuja mikrobinäytteitä, joissa todetaan mikrobikasvua.

Sisäilman mikrobimittausten avulla voidaan arvioida, ovatko asunnon sisäilman mikrobipitoisuudet ja -suvusto tavanomaisia. Arvioinnissa otetaan huomioon rakennuksen sijainti, ikä ja vuodenaika sekä asukkaiden toiminta. Vanhoissa puurakenteisissa rakennuksissa on yleensä käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm. turvetta, hiekkaa, olkia ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Mikrobit voi vapautua rakennuksen sisäilmaan, jolloin rakennuksen taustapitoisuus on tavallista suurempi. Lisäksi monet normaaliin asumiseen liittyvät toiminnot voivat tilapäisesti kohottaa sisäilman mikrobipitoisuuksia sekä muuttaa lajistoa ja täten vaikuttaa ilmanäytteiden tuloksiin ja tulosten tulkintaan.