Kosteusmittaus ja kosteuskartoitus

Pintakosteusmittaus

Kosteuskartoituksessa selvitetään pintakosteusilmaisimen avulla rakenteisiin mahdollisesti ajan kanssa kertynyt kosteus. Pintakosteusmittaus tehdään rakenteita rikkomatta. Kosteuskartoitus suoritetaan ensisijaisesti pintakosteusosoittimien avulla. Pintakosteusosoittimilla etsitään kuivista vertailupisteistä poikkeavia, kohonneesta kosteudesta antavia viitteitä.

Pintakosteusmittauksia tehdään mm. asuntokauppojen yhteydessä ja piilevien vaurioiden, sekä vaurioalueiden selvittämisessä.

Kosteuskartoituksesta laaditaan aina laadukas, kuvallinen raportti.

Pintakosteusmittaus on aina suuntaa-antava.

Rewar-Oy---pintakosteusmittaus
Pintakosteusmittaus

Pintakosteusmittauksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 190€

 • Kosteuskartoitus kohteessa 1 tila
 • Lisätila 70€
 • Tietojen analysointi
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km, toimipiste sijaitsee Lauttasaaressa
 • Sisältää Alv 24%
Rewar-Oy---kosteusmittaus-kohteessa

Vesivahinkokartoitus

Vesivahinkokartoitus ja kosteusmittaus tehdään kun on tapahtunut vesivahinko.

Vesivahinkokartoitus

Vesivahinkokartoitus sisältää lähtökartoituksen, toimenpidesuositukset sekä lähtökartoitusraportin.

Pintakosteusmittaus tehdään rakenteita rikkomatta. Kosteuskartoitus suoritetaan ensisijaisesti pintakosteusosoittimien avulla vesivahinkokartoituksessa lähtökartoituksena.

 

Rewar Oy - palvelut - vesivahinkokartoitus
Vesivahinkokartoitus

Vesivahinkokartoituksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 290€

 • Vesivahinkokartoitus ja kosteusmittaus tehdään kun on tapahtunut vesivahinko.
 • Mittaukseen kuuluu syyn selvittäminen ja ohjeet jatkontoimenpiteistä.
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km, toimipiste sijaitsee Lauttasaaressa
 • Sisältää Alv 24%
Rewar Oy Vesivahinkokartoitus

Rakennekosteusmittaus

Rakenteessa olevan kosteudenmittaaminen on poikkeuksetta rakenteita rikkova menetelmä. Rakennekosteusmittaus voidaan jakaa seuraaviin menetelmiin: porareikämittaus, näytepalamittaus, piikkimittaus ja viiltomittaus.

Porareikämittaus

Porareikämittausta käytämme, kun halutaan selvittää kivi- tai
betonirakenteessa oleva suhteellinen kosteus. Mittaus voidaan suorittaa tilaajan toimeksiannolla, joko suuntaa-antavana tai tarkkana mittauksena.

Porareikämittaus tarkalla menetelmällä vaatii aina rakennuksen olosuhteiden olevan riittävän lähellä normaalia käyttötilannetta (lämpötila +15 – +25 C). Betonialustan tarkkamittaus vaatii porareiälle vähintään 3 vrk:n tasaantumisajan, joten mittaukselle täytyy varata riittävästi aikaa.

Porareikämittauksin voimme määrittää parhaiten betonirakenteessa olevan
kosteusjakauman.

Rewar Oy porareikämittaus
Porareikämittaus

Porareikämittauksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 290 €

 • Kosteusmittaus kohteessa / sisältää 2 käyntiä
 • 1 mittauspiste 3 kpl porareikiä / 2 mittaussyvyyttä RT-103333 ohjekortin mukaisesti
 • Tietojen analysointi
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km
 • Sisältää Alv 24%
Rewar Oy porareikämittaus

Näytepalamittaus

Näytepalamittauksella voimme osoittaa betonirakenteen suhteellisen kosteuden, kuten porareikämittauksella. Näytepalamittauksen etuna voidaan pitää mittauksen nopeutta.

Tulokset saamme mitattavasta kohteesta nopeasti, eikä ilman lämpötila tai ympäristön muut olosuhteet vaikuta mittaustulokseen.
Näytepalamittaus on luotettavin mittausmenetelmä, kun mitataan betonin suhteellista kosteutta esimerkiksi työmaaolosuhteissa.

Rewar Oy - näytepalamittaus
Näytepalamittaus

Näytepalamittauksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 390€

 • Kosteusmittaus kohteessa RT-103333 kortin mukaan
 • 1 kpl näytepala
 • Tietojen analysointi
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km
 • Sisältää Alv 24%
Rewar-Oy---näytepalamittaus-Kosteusmittaus-kohteessa

Piikkimittaus

Kosteuslähteet, jotka rasittavat puurakenteitamme ovat yleensä
kapilaarisia toisesta rakenteesta tai rakenteen ulkopuolelta tulevia kosteusrasituksia, kuten vesivahingon, sateen, diffuusion tai konvektion aikaansaamia kosteusvirtauksia.

Piikkimittausta käytämme aina, kun epäilemme puurakenteen joutuneen kosteudelle alttiiksi. Tyypillisiä mittauskohteita ovat muun muassa piilosokkelirakenteen alapuut sekä ullakkotilojen puutteellisesta tuuletuksesta kärsineet puurakenteet. Piikkimittauksella mitattu puumateriaalin kosteus ilmoitetaan paino prosentteina (p- %). Painoprosentin ollessa mitatussa puumateriaalissa > 25 p- %, on puumateriaali lähes poikkeuksetta lahoalueella, tällöin on kartoitettava rakenteen kosteuslähde. Puurakenteesta voidaan määrittää myös kosteusjakauma, kun halutaan osoittaa kosteuslähde ja sen suunta, esimerkiksi vuotovahingon yhteydessä.

Rewar Oy - piikkimittaus
Piikkimittaus

Piikkimittauksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 230 €

 • Kosteusmittaus kohteessa
 • Ei sisällä rakenneavauksia
 • Tietojen analysointi
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km
 • Sisältää Alv 24%
Rewar Oy - piikkimittaus

Viiltomittaus

Epäiltäessä kosteusongelmaa, esimerkiksi muovimaton alla, voimme
viiltomittauksella varmistaa kosteuden muovimaton ja alustan välistä.
Betonirakenteen massiivisuus, valunajankohta sekä ulkoiset olosuhteet, kuten esimerkiksi työnaikainen suojaus vaikuttavat betonin kosteusarvoihin.

Alustan ollessa betonirakenteinen ja pinnoitettu tiiviillä, vesihöyryä läpäisemättömällä materiaalilla, voi tiiviin muovimaton alle tiivistyä kosteutta. Diffuusion aiheuttama kosteuden nousu aiheuttaa varsinkin vanhemmissa pinnoitteissa mattoliiman ”härskiintymisen”, jonka voi aistia ns. muovimatonhajuna. Kyseinen reaktio on usein syyllinen rakennuksen sisäilman ongelmiin.

Kosteus tiiviin materiaalin alapuolelle tiivistyy pääsääntöisesti rakenteen ollessa päällystetty liian varhaisessa vaiheessa tai ulkoisen kosteusrasituksen aiheuttamana. Betonilaatan kosteuden nousuun voi olla myös monia muitakin syitä, kuin betonin kuivumisesta johtuva vesihöyryn tiivistyminen lattiamateriaalin alle, joten kosteuslähde tarvitsee selvittää ensisijaisesti.

Rewar Oy - viiltomittaus
Viiltomittaus

Viiltomittauksen hintaan sisältyvät:

Pääkaupunkiseutu ja Uusimaa: 230 €

 • Kosteusmittaus kohteessa, 1kpl viiltomittaus
 • Tietojen analysointi
 • Kirjallinen raportti
 • Valokuvaliitteet
 • Matkakorvaus huoltoauto 1,00€ / km
 • Sisältää Alv 24%
Rewar Oy viiltomittausmittari

Huomioitavaa ennen kosteuskartoitusta!

 • Suihkua tai saunaa ei tulisi käyttää 2-3 vuorokauteen ennen kosteuskartoitusta, jotta kosteustilanteesta saadaan tarkempi käsitys.
 • Lattialämmitys tulisi myös kytkeä pois päältä 5-7 vuorokautta ennen kosteuskartoitusta.
 • Muidenkaan tilojen (esim. kodinhoitohuone) lattioita ei saa kastella 2-3 vuorokauteen ennen kartoitusta.
 • WC ja pesualtaat keittiössä ja muissa tiloissa voivat olla käytössä normaalisti.
 • Varaa tarkastajan käyttöön asunnon pohjapiiros, jos mahdollista. (Taloyhtiössä myös isännöitsijätodistus on hyödyllinen.)
 • Mikäli kosteusmittauksia on tehty aiemmin, ja niiden raportit ovat tallessa, ovat myös ne hyödyllisiä, jotta kosteusarvojen muutoksia pystytään vertailemaan tarkasti.
Rewar Oy - huomiotavaa ennen kartoitusta