Desinfiointi ja hajunpoisto

Desinfiointi saneerauskohteissa

Rakenteiden, pintojen ja sisäilman desinfiointi tulee tehdä aina home- tai kosteusvauriokorjausten jälkeen. Rakenteet desinfioidaan kun varsinainen ongelma on ensin korjattu, puhdistettu tai kuivattu.

Rewar Oy - Desifiointi ja hajunpoisto
Desifiointi ja hajunpoisto

Desinfiointi sekä viimeistelevä hajunpoisto

Home- ja kosteusvaurioiden elinkaari on usein melko pitkä. Kokonaisaika ongelman syntyhetkestä sen havaitsemiseen, sekä havaitsemisesta korjaamiseen ottaa oman aikansa. Ongelman elinkaaren aikana erilaiset haitat leviävät laajalle alueelle sisätiloissa. Sisäilma, pinnat ja irtain altistuvat ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä sekä korjaustoimenpiteiden aikana erilaisille haitoille kuten hajuille, homeitiöille ja mikrobeille.

Rakennekorjausten jälkeen on tärkeää tehdä desinfiointi sekä viimeistelelevä hajunpoisto koko asuin- tai toimitilaan, jotta sisäilma, pinnat ja irtain saadaan puhtaaksi ja hajuttomaksi.

Desinfointiin suositellaan vetyperoksidipohjaisia menetelmiä sekä viimeistelevään hajunpoistoon otsonointia desinfioivilla pitoisuuksilla. Irtain voi vaatia lisäksi vielä manuaalista puhdistusta.

Desinfioinnit toteutetaan suomen ja EU-viraomaisen hyväksymillä vetyperoksidipohjaisilla tehoaineilla. Tehoaineen levittämiseen käytetään joko matalapainesumutusta, kuivasavumenetelmää tai ULV-menetelmää.

Vetyperoksidipohjainen kemikaali ei muodosta myrkyllisiä sivutuotteita, eikä jätä kemikaalijäämiä ja hajoaa biologisesti hapeksi ja vedeksi. Samat tuoksut löytyvät myös hapettavana versiona, jolloin kohde myös desinfioituu kaikista pinnoista ja ilmasta.

Kuivasavukäsittely

Kuivasavumenetelmä toimii hyvänä vaihtoehtoisena hajunpoistomenetelmänä otsonille, mm. homeen hajun poistossa sekä tupakka-, savuvahinko- tai kalma saneerauksissa.

Kuivasavumenetelmässä savukaasut (alkoholi) toimivat kantoaineena hajunpoisto- ja desinfiointiaineelle. Vetyperoksidia eli hapettavaa hajunpoisto- ja desinfiointiainetta sisältävä savu tuotetaan thermofoggerilla. Menetelmän tuottama pisarakoko (aerosoli) on niin hienojakoista, että se luokitellaan savukaasuksi. Kuivasavumenetelmä toimii hyvänä vaihtoehtoisena hajunpoistomenetelmänä otsonille, mm. homeen hajun poistossa sekä tupakka-, savuvahinko- tai kalma saneerauksissa.

Kuivasavumenetelmässä savukaasut (alkoholi) toimivat kantoaineena hajunpoisto- ja desinfiointiaineelle. Vetyperoksidia eli hapettavaa hajunpoisto- ja desinfiointiainetta sisältävä savu tuotetaan thermofoggerilla. Menetelmän tuottama pisarakoko (aerosoli) on niin hienojakoista, että se luokitellaan savukaasuksi.

Kuivasavulla on erityisen hyvä tunkeutumiskyky erilaisiin pintoihin ja rakenteisiin, joissa myös home viihtyy. Kuivasavu hapettaa kasvavan homeen tuottamia hajumolekyylejä ja tuhoaa homerihmastoja ja -itiöitä. Hapettuessaan orgaanisten materiaalien kanssa kuivasavu muuttuu harmittomaksi alkoholiksi, joka häviää haihtumalla pinnoilta tuuletusoloista riippuen 1-3 viikossa. Menetelmässä käytettävän optimaalisen kemikaalimäärän ja käyttöturvallisuuden ansiosta kuivasavumenetelmä soveltuu erityisen hyvin kaikenlaisten tilojen käsittelyyn; myös sellaisten tilojen käsittelyyn, joihin on päästävä mahdollisimman pian käsittelyn jälkeen. Kuivasavu on esim. otsonilla tapahtuvaa käsittelyä huomattavasti turvallisempi, myös oheisvaikutusriskit ovat selvästi pienemmät. Kuivasavudesinfioinnissa tuotettava sumu on erittäin “kuivaa”, mikä on myös huomattava etu, koska saneerattavissa tiloissa on jo usein muutenkin liikaa kosteutta, joten tämä menetelmä ei sitä enää ainakaan lisää.

Kuivasavumenetelmä soveltuu mm. seuraaviin ongelmatilanteisiin:

 • Kala, pilaantunut
 • Virus- ja bakteeridesinfkektio
 • Kalman hajuhaitat
 • Kumi/muovi, palanut
 • Orgaaniset jätteet
 • Palovahingot
 • Tupakan hajun poisto
 • Viemärin hajun poisto
 • Rakenteiden desinfiointi
 • Kontaminoituneen irtaimen käsittelyyn

Hajunpoistomenetelmä (kuivasavu / otsoni / ULV) valitaan aina tapauskohtaisesti. Valintaan vaikuttaa hajuhaitan alkuperä, voimakkuus, syntymekaniikka sekä haitan kesto.

Desinfiointityöt, 58€ /tunti + tehoainekustannus

 • Desinfiointityön hinta muodostuu työtunneista sekä tehoainekustannuksista. Lisäksi veloitetaan työssä käytettävät tarvikkeet, henkilösuojaimet sekä matkat toteuman mukaisesti.
 • Desinfiointityössä käytämme EU-hyväksyttyjä vetyperoksidipohjaisia tehoaineita.
 • Kohteitamme ovat saneerauskohteet kuten omakotitalot, rivitalot, kerrostalot, koulut, toimistorakennukset, teollisuus ja terveydenhoidot tilat.
 • Hinnat sis.alv 24%
Desinfionti

Muut siivouspalvelut

 • 48€ / tunti (homepölysiivous) + veloitetaan työssä käytettävät tarvikkeet, henkilösuojaimet sekä matkat toteuman mukaisesti.
 • 89€ / tunti (mikrobisiivous) + veloitetaan työssä käytettävät tarvikkeet, henkilösuojaimet sekä matkat toteuman mukaisesti.
 • Hinnat sis.alv 24%
Rewar Oy homepölysiivous
Homepölysiivous

Epidemiasiivous Koronaviruksen Aikana

Rewar Oy on erikoistunut tarkkoihin, tehokkaisiin desinfiointisiivouksiin.

Palvelemme asiakkaitamme normaalisti myös nyt Koronaviruksen aikana. Suoritamme desinfiointisiivouksia erilaisten kontaminaatioepäilyjen vuoksi. Monet toimistot, hoivakodit, lastentarhat, koulut, sairalaat, asuntoyhtiöt ym. teettävät epidemian vallitessa tehostettua lisäsiivousta ja Rewar Oy palvelee erikoisosaamisellaan tässäkin tehtävässä.